Skip to main content

Polityka prywatności

Gromadzenie danych - gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko do celów administrowania stroną internetową i jej serwisu. Nie podejmujemy żadnych działań zmierzających do identyfikacji konkretnych osób odwiedzających, na podstawie danych gromadzonych w dziennikach logów. Dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim.

Przechowujemy:

  1. publiczny adres IP urządzenia ( np. komputera), z którego pochodzi zapytanie,

  2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

  3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

  4. czas nadejścia zapytania,

  5. pierwszy wiersz żądania HTTP,

  6. kod odpowiedzi HTTP,

  7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

  8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika -referer link - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,

  9. informacje o przeglądarce użytkownika,

  10. informacje o błędach przy realizacji transakcji HTTP.

 

Nie wykorzystujemy mechanizmu Cookies do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o odwiedzających stronę, ani śledzenia ich nawigacji.
Nie ponosimy odpowiedzialności za dochowanie zasad prywatności w związku z wykorzystaniem odnośników do innych strony internetowych znajdujących się na naszej stronie. Po przejściu na inne strony należy zapoznać się z polityka prywatności tam obowiązującą.